نماینده رسمی IT Researches در ایران


شرکت رایان نت نمایندگی رسمی IT Researches  و همکار تجاری مایکروسافت در راستای وظایف اجتماعی و فرهنگی خود به صورت مستمر و در قالب کمک های نقدی بیش از ۳۰ درصد سود خالص خود را به مراکز معتبر خیریه کشور در قالب حمایت از ایتام و خانواده های نیازمند شناسایی شده اهدا می نماید.

تا کنون بیش از ۵۵۰ نفر از خانواده ها و ایتام نیازمند شهرستان های دور افتاده با همکاری مراکز معتبر شامل کمیته امداد، بهزیستی، انجمن صرع و خیریه امام هادی (ع) شناسایی و تحت پوشش رسمی این شرکت قرار گرفته اند.

همچنین این شرکت با همکاری مرکز حمایت اجتماعی بانک رسالت اقدام به ارایه اعتبار وام های بدون بهره جهت امور کارآفرینی در مناطق روستایی و حومه شهر ها نموده است.

دیگر فعالیت های این شرکت در زمینه مسئولیت های اجتماعی مشارکت مالی در پروژه های مرتبط با محیط زیست و همچنین حیاط وحش در اروپا در طریق شرکت اصلی مجموعه در انگلستان بوده است.

تعدادی از مدارک، اسناد و نامه های مربوط به این دست از کمک های انسان دوستانه در این بخش قابل مشاهده می باشد.

با عنایت به سیاست های مجموعه مبنی بر عدم افشای اطلاعات مالی خصوصا از آنجایی که از سال ۹۴ تا کنون بیش از ۳۰ درصد از درآمد های شرکت صرف امور عام المنفعه اعم از اشتغال زایی، آموزش، کمک مستقیم به سازمان های حمایتی و خیریه های معتبر می شود، امکان دریافت جزئیات و اطلاعات بروز فعالیت های خیریه اعم از مستندات، رسید ها و تصاویر مربوطه برای تمام مشتریان براساس درخواست کتبی مقدور و ایشان حتی قادر به اعلام نحوه هزینه کرد مبلغ مربوط به سفارش و یا قرارداد خود در یکی از راستا های فعالیت های خیریه شرکت می باشند.

وبسایت انگلیسی و شرکت های زیرمجموعه:

مایکروسافت پارتنر : microsoftpartner.uk
GLOBAL INVESTMENT : globalinvestment.ir
مایکروسافت رسمی : microsoftofficial.com
TALEE LIMITED : talee.co.uk
مایکروسافت پرشیا : microsoftpersia.com
MICROSOFT LICENSE : microsoftlicense.com
LET’S GO TO IRAN : letsgotoiran.com
 IT Researches : itresearches.ir

برخی از مشتریان شرکت :