نماینده رسمی IT Researches در ایران


چگونه از ویندوز ۱۱ هوم به پرو ارتقا دهیم؟

1 8 چگونه از ویندوز 11 هوم به پرو ارتقا دهیم؟ تیر ۱۴۰۳

❕ نکته مهم : در صورتی که سخت افزار رایانه شما قابلیت ارتقا از نسخه Home به Pro را نداشته فرایند ارتقا ویندوز Home به Pro انجام نمیشود و با خطای فعالسازی روبه رو می شوید.

Screenshot 2023 05 14 234632 چگونه از ویندوز 11 هوم به پرو ارتقا دهیم؟ تیر ۱۴۰۳
Screenshot 2023 05 14 234847 چگونه از ویندوز 11 هوم به پرو ارتقا دهیم؟ تیر ۱۴۰۳
5 3 768x557 1 چگونه از ویندوز 11 هوم به پرو ارتقا دهیم؟ تیر ۱۴۰۳
3 2 768x557 1 چگونه از ویندوز 11 هوم به پرو ارتقا دهیم؟ تیر ۱۴۰۳
4 3 768x557 1 چگونه از ویندوز 11 هوم به پرو ارتقا دهیم؟ تیر ۱۴۰۳